No 3. jūnija vēlētāji var pieteikt 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs izveidošanu ārpus vēstniecību telpām

No 3. jūnija līdz 18. jūlijam vēlētājiem ir iespēja pieteikt 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu izveidi ārzemēs ārpus Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpām.

Lai to izdarītu, ir jāiesniedz iesniegums ar vismaz 36 vēlētāju parakstiem, kas atbalsta iecirkņa izveidi, un kurā tiek pieteikti arī kandidāti vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja, sekretāra un komisijas locekļu amatiem.

Iesniedzot pieteikumu par iecirkņa izveidi, jāņem vērā, ka vēlēšanu iecirkņa komisijai ir jāspēj nodrošināt minimālās prasības, kas nepieciešamas vēlēšanu iecirkņa sekmīgai darbībai.

Iecirkņa izveidošanai nepieciešamas piemērotas telpas, kuras būtu pietiekami lielas iespējamajam balsotāju skaitam un  kurās varētu izvietot vēlēšanu kabīnes vai balsošanas nodalījumus, komisijas sekretāra galdu, vēlētāju reģistrācijas galdus, vietas novērotājiem. Jāņem vērā arī tas, ka jābūt iespējai telpu lietot dienu pirms vēlēšanu dienas, vēlēšanu dienā, balsu skaitīšanas laikā, kā arī vēlēšanu tehnikas izmēģinājuma laikā.

Tāpat jābūt iespējai nodrošināt nepieciešamo iecirkņa aprīkojumu – interneta pieslēgumu, datoru, printeri, vēlēšanu kabīnes vai nodalījumus aizklātai balsošanai, vēlēšanu kasti, galdus, krēslu u.c. Tāpat jārēķinās, ka noteiktu laiku pirms vēlēšanām būs jāsaņem balsošanas materiāli (vēlēšanu zīmes, aploksnes), kam jānodrošina droša uzglabāšana.

Darbam iecirknī ir jāizveido vēlēšanu iecirkņa komisija ar trīs līdz septiņiem locekļiem. Vēlēšanu iecirkņa komisijā drīkst ievēlēt tikai Latvijas pilsoņus, kuri  prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vidējā vispārējā izglītība. Vienlaikus jāņem vērā, ka iecirkņa komisijas loceklis nevar būt deputāts, kā arī pieteikts par deputāta kandidātu un pilnvarots iesniegt deputātu kandidātu sarakstu. Vismaz vienam komisijas loceklim jābūt ar pamatzināšanām IT jomā, lai spētu pieslēgt biroja tehniku, internetu. Savukārt komisijas priekšsēdētājam un sekretāram jābūt tālruņa numuram, e-pasta adresei un iespējai to regulāri pārbaudīt, sākot no iecirkņa komisijas apstiprināšanas.

Vēlētājiem, kuri vēlas strādāt iecirkņa komisijā, būs jāvelta laiks arī mācībām augustā, septembrī, jāiekārto vēlēšanu iecirknis un jāpiedalās vēlēšanās izmantotās tehnikas un programmatūras izmēģinājumā. Vēlēšanu dienā darbs ilgs no plkst. 6.30 līdz visu balsu saskaitīšanai un balsu skaitīšanas protokola sagatavošanai. Balsu skaitīšanas ilgums atkarīgs no balsotāju skaita vēlēšanu iecirknī, bet vidēji tas ir līdz pulksten vieniem, diviem naktī. Komisijas priekšsēdētājam un sekretāram būs nepieciešams arī laiks, ko veltīt grāmatvedības un citu dokumentu sagatavošanai un nosūtīšanai Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) likumā noteiktajos termiņos.

Pieteikumu vēlēšanu iecirkņa ārvalstīs izveidošanai no 3. jūnijā līdz 18. jūlijam var iesniegt CVK vai jebkurā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs klātienē, pa pastu, nosūtot uz e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai oficiālo elektronisko adresi. Pieteikumā jānorāda iecirkņa nosaukums, adrese un ieteiktās vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs, norādot komisijas locekļu, priekšsēdētāja un sekretāra kandidātus. Tāpat iesniegumā norāda arī katra parakstītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Iesnieguma paraugs pieejams CVK tīmekļvietnē: https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/arvalstu-velesanu-iecirknu-un-velesanu-iecirkna-komisiju-izveidosanas-instrukcija.